x86's direct link: 
http://wb.dlservice.microsoft.com/dl....iso?Icid=1033 

x64's direct link:
http://wb.dlservice.microsoft.com/dl...VAL_EN_DVD.iso 

Windows 7 ISO Direct download link:
Windows 7 ISO Direct Download Links (more from Digital River):

32-bit Windows 7 Home Premium x86 ISO
Digital River: http://msft-dnl.digitalrivercontent..../X15-65732.iso
64-bit Windows 7 Home Premium x64 ISO
Digital River: http://msft-dnl.digitalrivercontent..../X15-65733.iso
32-bit Windows 7 Professional x86 ISO
Digital River: http://msft-dnl.digitalrivercontent..../X15-65804.iso
64-bit Windows 7 Professional x64 ISO
Digital River: http://msft-dnl.digitalrivercontent..../X15-65805.iso 
__________________

English

كود
كود:
Starter (OEM):
x86's direct link: 
http://fs24.luxport.ru/get/314586/WI...FORUMS.EXT.iso
كود:
Home Basic (Retail):
x86's direct link: 
http://fs24.luxport.ru/get/309939/WI...FORUMS.EXT.iso

x64's direct link: 
http://fs1.luxport.ru/get/312091/760...RER_EN_DVD.iso
كود:
Home Basic (OEM):
x86's direct link: 
http://fs5.luxport.ru/get/309687/760...REO_EN_DVD.iso

x64's direct link: 
http://fs5.luxport.ru/get/309744/760...REO_EN_DVD.iso
كود:
Home Premium (Retail):
x86's direct link: 
http://fs9.luxport.ru/get/309897/WIN...FORUMS.EXT.iso

x64's direct link: 
http://fs23.luxport.ru/get/309895/WI...FORUMS.EXT.iso
كود:
Home Premium (OEM):
x86's direct link: 
http://fs6.luxport.ru/get/309423/760...REO_EN_DVD.iso

x64's direct link: 
http://fs5.luxport.ru/get/309772/760...REO_EN_DVD.iso
كود:
Professional (Retail):
x86's direct link: 
http://fs5.luxport.ru/get/323617/WIN...FORUMS.EXT.iso

x64's direct link: 
http://fs7.luxport.ru/get/323619/en_..._x15-65805.iso
كود:
Professional (OEM):
x86's direct link: 
http://fs5.luxport.ru/get/309173/760...REO_EN_DVD.iso
x64's direct link: 
http://fs5.luxport.ru/get/309680/760...REO_EN_DVD.iso
كود:
Professional E (OEM, Volume License):
x86's direct 
http://fs11.luxport.ru/get/126009/76...VOL_EN_DVD.iso

x64's direct link: 
http://fs23.luxport.ru/get/119744/76...VOL_EN_DVD.iso
كود:
Professional N (OEM, Volume License):
x64's direct link: 
http://fs9.luxport.ru/get/116935/760...VOL_EN_DVD.iso
كود:
Enterprise (OEM, Volume License):
x86's direct link: 
http://fs14.luxport.ru/get/309977/76...VOL_EN_DVD.iso

x64's direct link: 
http://fs8.luxport.ru/get/309979/760...VOL_EN_DVD.iso
كود:
Enterprise E (OEM, Volume License)
x64's direct link: 
http://fs8.luxport.ru/get/116939/760...VOL_EN_DVD.iso
كود:
Enterprise N (OEM, Volume License):
x86's direct link: 
http://fs5.luxport.ru/get/312645/760...VOL_EN_DVD.iso

x64's direct link: 
http://fs8.luxport.ru/get/117127/760...VOL_EN_DVD.iso
كود:
Ultimate (Retail):
x86's direct link: 
http://fs37.luxport.ru/get/166240/76...RER_EN_DVD.iso

x64's direct link: 
http://fs8.luxport.ru/get/229368/760...RER_EN_DVD.iso
كود:
Ultimate (OEM):
x86's direct link: 
http://fs7.luxport.ru/get/311831/760...REO_EN_DVD.iso

x64's direct link: 
http://fs17.luxport.ru/get/311834/76...REO_EN_DVD.iso
كود:
Ultimate E (Retail):
x86's direct link: 
http://fs5.luxport.ru/get/377236/760...RER_EN_DVD.iso

x64's direct link: 
http://fs5.luxport.ru/get/377233/760...RER_EN_DVD.iso
كود:
Ultimate E (OEM):
x64's direct link: 
http://fs12.luxport.ru/get/126393/76...REO_EN_DVD.iso
كود:
Ultimate N (Retail):
x86's direct link: 
http://fs27.luxport.ru/get/103278/76...RER_EN_DVD.iso

x64's direct link: 
http://fs13.luxport.ru/get/102503/76...RER_EN_DVD.iso
كود:
Ultimate N (OEM):
x86's direct link: 
http://fs12.luxport.ru/get/126544/76...REO_EN_DVD.iso

x64's direct link: 
http://fs11.luxport.ru/get/126534/76...REO_EN_DVD.iso

en_windows_7_professional_n_x86_dvd_x16-13548.iso:
http://www.mediafire.com/?sharekey=1d7ce983385de820e7c82ed4b8f0c38060743f90 f36ee4d2b16e5c9d3b204475

en_windows_7_professional_vl_build_x86_dvd_x15-71033:
http://win7store.net/Database/en_windows_7_professional_vl_build_x86_dvd_x15-71033.iso
 
Trích dẫn Nguyên văn bởi ba0123t Xem bài viết
Nếu không download ở các link anh Lãng Khách chia sẻ ở đầu topic được bạn có thể download các bộ cài Windows nguyên gốc 1 link ở dưới:

Bản Ultimate x86:


Bản Ultimate N x86:


Bản Enterprise x86:
Bản Home Premium x86:


Bản Home Basic x86:
Bản Professional x86:

Bản Professional N x86:
Bản Ultimate x64:


Bản Professional x64:
Bản Professional N x64:
Bản Home Premium x64: